Top

Důležitým tématem z pohledu ochrany osobních údajů jsou cookies a jejich použití. Do oběhu se dostává návrh ÚOOÚ, konkrétně doporučení ke zpracování cookies a obdobných prostředků sledování. Jednak trochu rozptyluje informační mlhovinu, a současně poodhaluje jak se k věci bude stavět národní regulátor. Poměrně zajímavý článek na toto téma nabízí M-journal.cz. Zájemcům o tématiku, markeťákům, projekťákům a webařům doporučuji směle k přečtení. Namlsám vás a prozradím, že to s cookies nebude tak zlé....

Problematika e-mailů v oblasti ochrany osobních dat má řadu nuancí. Protože máme e-meily osobní, e-maily firemní, e-maily firemní bez jména, nebo e-maily se jménem ale s doménou některé e-mailové služby, není úplně jednoduché se rychle orientovat. Jak neudělat chybu a zjistit kdy je e-mail osobním údajem a kdy už e-mail osobním údajem není vám přiblíží článek https://www.epravo.cz/top/clanky/e-mailova-adresa-jako-osobni-udaj-92626.html. Autorem uvedeného textu je pracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů pan Mgr. František Nonnemann, který poměrně komplexně osvětlil jakým...

Stručný průvodce problematikou GDPR . Seznamte se v odlehčené verzi s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 (ve věstníku EU zveřejněno dne 4.5. 2016) . Účinnosti nabývá 25. května 2018. Pokud hledáte způsob jak se vypořádat s GDPR připravili jsme vzor a návod jak vytvořit GDPR směrnici . Aplikace na neziskovou organizaci. Základní terminologie GDPR - General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně údajů) Subjekt údajů -  fyzická osoba, o které jsou údaje...

Do našich životů vpadlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 - GDPR. Evropský zákon, účinný od 25. května 2018. Co znamená GDPR zkratka? General Data Protection Regulation, je v překladu Obecné nařízení o ochraně údajů. Stručně řečeno příležitost, jak si ve vlastním zájmu udělat pořádek v ochraně osobních údajů. Víte, že naprostou většinu skandálů s únikem dat mají na svědomí lidé zevnitř firem? Proškolení spolupracovníků v oblasti GDPR může být v kritické chvíli zásadním ochranou, pokud...

Pokud se rozhodnete provozovat webové stránky za komerčním účelem, váš web musí splňovat právní náležitosti. Shrneme si tedy informace, které musí webová stránka firmy nebo živnostníka obsahovat. Vše, co uvádíme, má podklad v zákoně o obchodních korporacích, § 435 občanského zákoníků a také v nařízení Evropské unie ohledně nakládání s osobními údaji. § 435 (1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním...