Top

Atribuční model

Způsob určení, kterému zdroji návštěvnosti připadla konverze. Používá se k definici, zda se konverze např. má přičíst prvnímu zdroji, který návštěvnost přivedl, nebo poslední, který přivedl návštěvníka opětovně

Technologický fanoušek.