Top

Základní zadávání produktů do E-shopu Woocommerce

Tento článek vysvětluje základní postupy při zadávání produktů do E-shopu Woocommerce.

Nastavování produktů probíhá v administraci webu, kam se dostanete odkazem podobným tomuto:

 

vasweb.cz/wp-admin   zadáním přihlašovacího jména a hesla, které jste od nás obdrželi.

Woocommerce - Kategorie

Woocommerce – Kategorie

Základní nastavení

Po přihlášení naleznete v levém menu spoustu možných voleb, nás bude zajímat pouze ta označená „Produkty“ viz. obrázek:

Pokud jste dosud nevytvořili žádný produkt, či jsme pro vás nepřipravovali ukázkové produkty, je třeba si nejprve rozmyslet a nastavit základní strukturu. Ta se dělí na 3 části:

 1. Kategorie – Jde o základníčlenění produktů na jasně specifikované skupiny např. Pečivo, Ovoce a zelenina, Masné výrobky
  Woocommerce - stitek

  Woocommerce – Štítek

 2. Tagy (štítky) – Umožňují detailnější dělení jednotlivých kategorií a jejich zobrazení na webu. V našem zjednodušeném příkladě by mohlo jít např. o Rohlíky, Chléb, Sladké pečivo. U většího množství produktů je lepší zvolit více kategorií, než štítků. Kategorie jdou lépe třídit, řadit na úrovně (hlavní kategorie + několik podřazených).
 3. Vlastnosti – Zde se zadávájí veškeré vlastnosti, které vaše výrobky mají a zejména ty, které chcete použít u produktů. Jde například o: Rozměry, Barvy, Velikost balení atd. Měli byste přidat všechny specifické vlastnosti, které by měl zákazník znát či si vybrat před vložením konkrétní položky do košíku.
  Woocommerce - Vlastnosti produktu

  Woocommerce – Vlastnosti produktu

Kategorie, štítky i vlastnosti lze libovolně přidávat, upravovat či odebírat. Při odstraňování, zejména vlastností, si všimněte čísla v přehledu, které určuje, kolikrát je daná kategorie či štítek použit u vytvořených produktů (včetně neaktivních). Smazání kategorie, štítku či vlastnosti může zásadně rozhodit celý e-shop. Proto se raději poraďte s námi, pokud si nejste naprosto jisti, co děláte.

 

Vytvoření nového produktu

Po nastavení kategorií, štítků a vlastností můžeme přistoupit k zadávání produktů do databáze. Každý produkt má svůj název a popis. Pro účely samotného e-shopu se produkty dělí na několik typů. Pro přehlednost článku uvádíme pouze dva základní typy produktů:

 • Jednoduchý produkt
 • Produkt s variantami

Woocommerce - Jednoduchý produkt

Woocommerce – Jednoduchý produkt

Jednoduchý produkt

Základní produkt, který nemá žádné varianty. V nastavení produktu se musí uvést pouze cena, ostatní nastavení není vyžadováno. Krom ceny lze nastavovat další vlastnosti jako doprava, skladové zásoby a vlastnosti, které můžete vybrat z připravených (viz. výše), ale zde budou sloužit pouze pro informaci, nepůjdou vybrat jako varianty.

Tento typ produktu se hodí na jasně specifikované produkty, kde jediným výběrem pro zákazníka je množství. V naše příkladě např. Rohlík, kde si zákazník pouze určí počet a cena se vypočítá ze zde zadané * počet kusů.

 

Produkt s variantami

Woocommerce - Produkt s variantami

Woocommerce – Produkt s variantami

Druhou skupinou produktů jsou ty, které mají několik vlastností a je potřeba zákazníkovi nabídnou několik variant daného produktu. Volbou „Produkt s variantami“ rozšíříte nastavení produktu o možnost přidat varianty produktu – každá varianta může, ale i nemusí, mít různou cenu a různý obrázek.

Nejprve je však vybrat, které vlastnosti použiji – viz obrázek. Vlastností můžete vybrat hned několik a jejich kombinací pak vzniknou varianty produktu. Nezapomeňte zaškrtnou volbu: „Využít pro varianty“ a vlastnosti uložit (modré tlačítko – Uložit vlastnosti).

 

Woocommerce - Tvorba variant

Woocommerce – Tvorba variant

Tvorba variant

Varianty produktu můžete nechat vygenerovat, nebo je tvořit po jedné sami. Vždy záleží, zda opravdu prodáváte všechny možné kombinace ze zadaných vlastností, nebo jen některé. Volbou „Vytvořit varianty ze všech vlastností“ dojde k vytvoření všech možných kombinací z výše zadaných vlastností – např. 3 různé rozměry produktu + 5 různých barev = 15 variant produktu. Pozor, tvorba variant je omezena na max. 50 variant, poté bude třeba pustit tvorbu znovu. Ovšem v případě desítek variant raději doporučujeme zadávání po jedné, kdy máte vše pod kontrolou a můžete např. zadat nejdříve nejprodávanější varianty a až poté méně oblíbené.

Každá vytvořená varianta může mít svou unikátní cenu, pokud máte jednotnou cenu a potřebujete pouze zadat barevné varianty, pak doporučujeme vytvořit veškeré varianty automatem. Následně lze snadno volbou z rozbalovacího menu (stejné jako jste použili pro vytvoření variant) – Cenotvorba – Vložte běžné ceny. POZOR – touto volbou, ihned jak ji zvolíte nastavíte jednotnou cenu všech variant. Tento krok je nevratný a je vhodné tuto volbu použít pouze v případech, že jste ještě nenastavovali ceny, nebo opravdu všechny varianty stojí stejně. Tato funkce totiž přepíše i všechny dříve zadané ceny variant.

Woocommerce - Tvorba variant - Nastavení cen

Woocommerce – Tvorba variant – Nastavení cen

V případě složitějších produktů, kde např. rozměry mají vliv na cenu, zadáváme ceny sami, pomocí nastavení jednotlivých variant – viz. obrázek – x kliknutím kamkoli na řádek varianty se rozbalí její vlastnosti, kde je třeba vyplnit cenu, bez ní se varianta nebude zákazníkům nabízet. Krom ceny můžete zadat i další specifické vlastnosti, které chcete v e-shopu zobrazovat. Např. i unikátní obrázek dané varianty – např. foto barevného provedení. Varianty lze libovolně řadit (zde pouze pro přehlednost) a odstraňovat – viz. kroužek v obrázku.

Woocommerce - Publikace produktu

Woocommerce – Publikace produktu

Uložení produktu

Po nastavení všech vlastností produktu, resp. v případě složitějších produktů doporučujeme ukládání produktu např. jednou za 5 minut, abyste v případě jakéhokoli problému (připojení, restart počítače, atp.) nepřišli o veškerou dosavadní práci. Zaměříme se na sloupec vpravo ve kterém se nachází to nejdůležitější tlačítko – „Publikovat“ – tímto tlačítkem schválíte produkt k zobrazování na webu. Předtím je však důležité nastavit několik posledních věcí.

Kategorie a štítky

Výběr kategorie určuje, v jaké základní kategorii produktů se bude produkt zobrazovat v e-shopu. Kategorií můžete vybrat hned několik, pokud produkt logicky patří do více kategorií. Podrobnější dělení dále umožní zadání štítku – tím opět můžete strukturovat zobrazení na webu. Kategorie vybíráte ze zobrazeného výběru, štítek je nutné vepsat. Stačí zadat prvních pár znaků a nabídne se vám výběr z možností, které jste zadali na začátku tohoto návodu. Případně můžete použít volbu „Vyberte z nejpoužívanějších štítků“, které zobrazí možnost výběru nejpoužívanějších štítků pomocí myši.

Uložení

Uložení provede tlačítkem „Uložit koncept“ – to v případě, že na produktu ještě pracujete a nechcete ho zatím zveřejnit na webu. Tlačítko „Publikovat“ produkt aktivuje a bude se zobrazovat ve vybraných kategoriích a díky štítkům i v předem specifikovaných menu.

Žádné komentáře

Přidat komentář

nine − 8 =